KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest SOMA VINTAGE Ewa Ulatowska; 

Numer NIP: 6972254524; REGON:302852927, z siedzibą przy ul. Wołyńskiej 36, 60 – 637 Poznań. 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

W zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:  dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, język i państwo, z którego użytkownik się z nami kontaktuje, dane kontaktowe, itd.); informacje finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub karty płatniczej, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.); dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne i dotyczące przeglądania stron internetowych (jeżeli, na przykład, użytkownik korzysta z naszej Platformy przy użyciu telefonu komórkowego); informacje handlowe (np., czy użytkownik jest zapisany do naszego Newslettera), dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika. Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi na Platformie, niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić nam tych danych, możliwe, że nie będzie mógł on zarejestrować się, jako użytkownik lub że nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji.

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej Platformy, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

-     Zarządzanie rejestracją użytkownika Platformy

-     Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług, zawartej z Nami za pośrednictwem Platformie

-     Obsługa wniosków i żądań składanych za pośrednictwem kanałów Obsługi Klienta

-     Cele marketingowe

-     Analiza użyteczności i jakości w celu ulepszenia naszych usług

 

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

Oprócz tego, że będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, będziemy je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami  obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, przystąpimy do usunięcia danych osobowych użytkownika.

 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies, będziemy potrzebowali udostępnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy: instytucjom finansowym, instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom, dostawcom usług technologicznych,  dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych, dostawcom usług związanych z obsługą klienta. dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI PO TYM, JAK UDOSTĘPNI NAM SWOJE DANE?

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

- Zażądania od nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby. Przypominamy, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Platformy, ma również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych. 

- Zażądania od nas sprostowania danych, które już posiadamy. Prosimy pamiętać, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Platformy, może on również przejść do zakładki dotyczącej swoich danych osobowych na koncie użytkownika, aby zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe. W każdym przypadku, należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązuje się on powiadomić nas o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona Platformie lub podmiotowi odpowiedzialnemu za Platformę lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji w formularzach rejestracyjnych, pozostanie wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Prosimy pamiętać, że na ogół użytkownik musi podawać nam wyłącznie swoje dane osobowe, a nie osób trzecich, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies.

- Zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, tak jak poinformowaliśmy we wcześniejszych rozdziałach lub jeżeli nie będziemy posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania.

- Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez witrynę internetową na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu Użytkownika, zawierający dane na temat korzystania Użytkownika z tej strony. Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania z witryny i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna Użytkownikowi, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody komputerowi.

Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Platformy, poznać, w jaki sposób się z Nami kontaktują i, w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich nawyków w zakresie korzystania z Internetu.